Wie is VITEQ

Wij zijn creators of motivation

De mensen achter VITEQ zijn William Segerink en Marcel Benneker.
Beide met vracht aan ervaring op het gebied van human resourcetraining én outdoor. VITEQ is gevestigd op het Outdoor Challenge Park in een mooi natuurgebied op het Hulsbeek bij Oldenzaal en dat biedt veel mogelijkheden.
Het is een plek die uitdaagt en mensen daadwerkelijk in beweging brengt.

Voor je binnenste ga je bij ons naar buiten

De ervaring leert dat een natuurlijke buitenomgeving stimuleert om open te staan voor verandering.
Daarnaast creëren we een veilige omgeving waarbinnen we mensen triggeren uit hun comfortzone te stappen.
We laten onze deelnemers op die manier zien wat ze van binnenuit motiveert.
Voor veel mensen is het een intense ervaring hun echte sterktes te ontdekken en gewaar te worden wat ze kunnen doen om meer rendement uit zichzelf en hun leven te halen. Waarmaken wie je bent, daar draait het om.

Empathie als fundament voor onze aanpak

Empathie is de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Daardoor kun je emoties van anderen beter begrijpen en verbetert de communicatie met je medemens.
Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er meningsverschillen.
Empathie steunt ook op het goed 'lezen' of verstaan van verbale en non-verbale communicatieboodschappen van anderen.
Onze trainingen zijn gebaseerd op empathisch vermogen. De trainers zijn sterk op dat gebied en we leren onze deelnemers - waar nodig - hoe ze deze vaardigheid kunnen verdiepen.

"If you can dream it,
you can do it."


WALT DISNEY
VITEQ TEAM

Het aanspreken van intrinsieke motivatie zet mensen daadwerkelijk in beweging.

member photo

William
Segerink

motivator
member photo

Marcel
Benneker

motivator

ENKELE MOTIVERENDE FEITEN OVER ONS

87
dynamische
oefeningen
685
deelnemers
gemotiveerd
43
gelopen
motivatiesessies
361
plakken Twentse
krentenwegge

Wat doet VITEQ

Ervarend leren in een natuurlijke buitenomgeving

Door te ervaren leer je meer en beklijft het geleerde ook nog eens beter.
Tijdens gerichte dynamische oefenvormen observeren we onze deelnemers, interveniëren we waar nodig en spiegelen we in bepaalde situaties. Met deze ervarend-leren-techniek kunnen we intrinsieke motivatie analyseren, vinden en versterken.

EEN IMPRESSIE VAN MOTIVERENDE ACTIVITEITEN
EN ERVAREND LEREN OP ONS OUTDOOR CHALLENGE PARK.

BEKIJK HIER DE LAATSTE FOTO'S

"Man, wat een intense
ervaring op hoogte.
Mooi hoe die metafoor
werd gemaakt."
"Wat je met een
paar planken wel
niet kunt bereiken."
"Opeens was het
me duidelijk.
Daar ligt mijn passie
helemaal niet."
"Samen met ons team
een hele dag bij jullie
op die prachtige locatie.
Geklommen, geroeid,
vlotten gebouwd,
gehuild, gelachen en
met zijn allen ontzettend
veel geleerd."
"Bedankt voor het
inzicht in mezelf."
"Ons team heeft
echt een enorme
boost gekregen!"
"Ik heb zeker
mijn grenzen verlegd
doordat ik ben
gesprongen."
"Ik vind het heel prettig
hoe jullie ervoor zorgen
dat iedereen in zijn
waarde gelaten wordt."
"Onze afdeling was door
allerlei samensmeltingen
nog niet echt een team.
Met jullie training zijn we
dichter bij elkaar gekomen."
"Wat een plezier,
enthousiasme en
zorgvuldigheid
stralen jullie uit."
"We weten nu
hoe we de sterkten
van onze medewerkers
kunnen benutten.
Een win-win situatie."
"Nooit gedacht
dat je zoveel over jezelf
kunt leren in 1 dag."
"Nooit geweten dat
mijn gedrag zulke
heftige reacties opriep.
En trouwens ook niet
hoe gemakkelijk het
anders kan."
"Het gaf ons
veel inzicht in de
samenstelling
van ons team."
"Onze studenten
leren gedurende
de trainingsdagen
net zoveel als in
drie maanden
reguliere opleiding."
"Het was doodeng,
maar jullie hebben
me laten zien dat ik
heus een andere rol
aan kan nemen."

Hoe werkt VITEQ

Van gedragsambitie naar gedragsverandering

We beginnen met een gedegen voorbereiding. Voorafgaand aan elk traject stellen we gezamenlijk de doelen vast die de klant graag gerealiseerd wil zien. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak en selecteren we zorgvuldig de dynamische oefenvormen die helpen om de gewenste gedragsverandering te realiseren. Uiteraard zijn deze afgestemd op de werksituatie. En daarna is het voor de deelnemers een kwestie van durven, doen, kijken, luisteren, ervaren, inzichten opdoen en uitproberen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar hoe dan ook is het verhelderend.

Wij zorgen ervoor dat de sfeer dusdanig is dat er veel geprobeerd, gezegd en gedeeld kan worden. Omdat we graag willen dat ervaringen en inzichten beklijven, koppelen we onze bevindingen terug met aanbevelingen en next steps. We kiezen voor een pragmatische aanpak waarbij de basis altijd hetzelfde is. Dat maakt het proces zichtbaar en geeft de deelnemers en onszelf de nodige structuur.

ONZE PRAGMATISCHE AANPAK

gedragsambitie

gedragsverandering"Insights Discovery"


PERSOONLIJKHEID IN ZICHT!


VITEQ voor insights discovery

Scherp zelfinzicht is de basis voor persoonlijke groei. Daarom werken wij zo graag met Insights Discovery:
een bewezen betrouwbaar instrument, speciaal ontwikkeld om een helder beeld te geven van persoonlijke voorkeur, stijl en uitstraling. Het werkt bijzonder praktisch. Deelnemers vullen een uitgebreide, geteste vragenlijst in en op basis daarvan maken wij een - ruim 20 pagina’s tellend - persoonlijk profiel. Diepgaand, waardevrij, niet-oordelend en inspirerend. Het profiel geeft deelnemers een verrassend nieuw perspectief op zichzelf en hun omgeving. Het laat zien wie ze zijn en hoe ze reageren op mensen en situaties. Zo kunnen onze deelnemers nog meer uit hun training halen en zichzelf verder ontwikkelen.

De persoonlijkheidstest is geïnspireerd op het werk van de Zwitserse psychiater Carl G. Jung en laat het persoonlijkheidstype van iedere deelnemer zien door middel van een intuïtieve kleurentaal. Eenvoudig te onthouden en direct in de praktijk toe te passen.

Insights Discovery is een breed toepasbaar, waardevol instrument. Meer informatie?
Bel met (0)541 530 090 of mail naar info@VITEQ.nl

Bekijk hier de foto's van de Insights Discovery training

"Change is good,
you go first."


MAC ANDERSON & TOM FELTENSTEIN

Voor wie is VITEQ

VITEQ voor human capital

VITEQ is er voor elke organisatie met een investeringsbehoefte in mensen en voor bedrijven met een focus op meer rendement uit human capital. We ondersteunen organisaties om bijvoorbeeld een verandering goed te laten verlopen, of om botsende culturen bij elkaar te brengen.

We zijn er sterk in mensen bewust te laten worden van lopende processen. Zaken waaraan we kunnen werken zijn onder andere meer synergie in een team, leren werken vanuit een gezamenlijk bepaalde structuur, of elkaar leren aanspreken op gedrag.

Daarnaast coachen we mensen met individuele vraagstukken. In deze trajecten gaat het vaak om vragen als 'maak ik de juiste keuze' en 'waar ligt mijn werkelijke passie', maar we helpen ook gericht vaardigheden te verdiepen zoals zeggen wat je voelt, meer of minder het voortouw nemen en assertiever worden.

VITEQ voor werving & selectie

VITEQ kan een rol spelen bij screening en kandidatenchecks. Om er zekerder van te zijn dat je als organisatie de juiste persoon op de juiste plaats zet bijvoorbeeld. Vragen die we kunnen helpen beantwoorden zijn onder andere: 'neem ik de juiste persoon aan voor deze functie' en 'stel ik het juiste team samen, kijkend naar de beschikbare mensen'.

VITEQ als samenwerkende partner

VITEQ werkt regelmatig als partner samen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en trainingsbureaus. We ontwikkelen co-creatietrainingen vanuit de gedachte elkaar aan te vullen, aan te voelen en te versterken. Mooie voorbeelden daarvan zijn de training Grenzen Verleggen en de training Paardenkracht. Met Outdoor Challenge Park als facilitair partner levert VITEQ de perfecte buitenlocatie voor onder andere outdoor-activiteiten.

ENKELE REFERENTIES WAARAAN WE MOTIVATIE GELEVERD HEBBEN

"De combinatie van
gedrag en Ervarend Leren
en Leren met je lichaam
is onderscheidend."

Kees Westein
TRAINER

ONZE PARTNERS WAARMEE WE MOTIVATIE CREËREN

"Gedragsverandering
is essentiëel voor
éénduidige merkbeleving"

Ramon Peters
MERKENBOUWER

"I hear, I forget.
I see, I remember.
I do, I understand."


CONFUSIUS

OVERWINNINGEN OP JEZELF GAAN VOORAF AAN DIE OP JE OMGEVING.
HET IS NET ZO ONOMKEERBAAR ALS EERST PLANTEN EN DAN OOGSTEN.

Leer VITEQ kennen

Bornsedijk 105, 7576 PG Oldenzaal
+31(0)541 530 090, info@VITEQ.nl

STUUR ONS EEN BERICHT

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.